česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Politika společnosti

Společnost Kovosta-fluid, akciová společnost se od svého vzniku v roce 1996 zaměřila na poskytování komplexních služeb v oblasti energetiky a teplárenství se specializací na zdroje s fluidním spalováním. Naším posláním je vyrábět kotle s fluidním spalováním pro celé spektrum aplikací v energetice a teplárenství. Při naplňování našeho poslání se opíráme o naše vlastní patentovaná konstrukční řešení a výsledky vlastního výzkumu a vývoje, díky kterým dokážeme svým zákazníkům nabídnout produkty s vysokou přidanou hodnotou. Naše originální technologická řešení se uplatňují při výstavbě nových kotlů stejně dobře jako při modernizaci dosluhujících, technicky a ekologicky nevyhovujících zařízení. Vedení společnosti současně vyhlašuje svůj závazek, že se zavazuje vytvářet zaměstnancům optimální podmínky k naplňování záměrů této Politiky kvality a k plnění aktuálních Cílů kvality.

Jsme si vědomi, že stabilně vysoké kvality námi realizovaných řešení můžeme dosahovat pouze díky týmu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a optimálnímu nastavení interních procesů. Všichni zaměstnanci naší firmy jsou vedeni k jedinému cíli, a to odvést špičkovou práci vedoucí k uspokojení očekávání zákazníka.

Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

Respektování zákazníka

Zakázky realizujeme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání. Naší snahou je při realizaci každé zakázky postupovat tak, aby bylo chráněno životní prostředí a nedošlo k jeho poškození.

Hospodárnost a efektivita

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

Spolupracovníci a zaměstnanci      

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce.

Environment

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se všemi svými podnikatelskými aktivitami, zejména v oblasti konstrukce a výroby fluidních kotlů. K posílení ochrany životního prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Pro jejich plnění přijímá společnost tyto zásady:

        a) Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí

       b) Vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o důležitosti kvality životního prostředí a získat je k užší spolupráci na jeho ochraně.

        c) Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí.

 

Vedení společnosti Kovosta-fluid, akciová společnost se zavazuje k plnění výše uvedených zásad politiky kvality a pro její úspěšné plnění vytvářet podmínky, zajišťovat a uvolňovat potřebné finanční zdroje a neustále tak zlepšovat efektivnost systému managementu kvality. 

 

Ing. Milan Ptáček

předseda představenstva

© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa stránek
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divize Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice