česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Výhody kotlů s fluidním spalováním

Námi vyvinuté řešení konstrukce kotlů s fluidním spalováním a jejich procesu řízení vyniká především těmito vlastnostmi:

  • Jako jediná technologie umožnující flexibilní provoz nezávislý na jednom druhu paliva. Je možné spalovat uhlí (vysokokvalitní i nízkokvalitní), biomasu (dřevní i bylinnou) a další paliva a to v jednom kotli a v libovolném poměru.

  • Z vnějšího pohledu, ani z pohledu na komín, nelze poznat, zda se jedná o kotelnu na uhlí či zemní plyn. Kotelna (komín) nekouří, nejsou vidět žádné zplodiny, někdy jen pára, stejně jako u plynových kotlů.

  • Fluidní kotle plní veškeré emisní limity dané ekologickými standardy EU. K odsíření spalin dochází přímo ve fluidní vrstvě při procesu spalování.

  • Široký rozsah řízení výkonu v rozmezí 30 až 100 %.

  • Technologie spalování více druhů paliv umožňuje použití paliv, které se v největší míře v dané oblasti nacházejí nebo jsou nejdostupnějši či nejlevnější (může se jednat o dřevní a rostlinnou biomasu, energetické odpady, černé uhlí, hnědé uhlí (kvalitní, nizkokvalitní, energetické směsi, hruboprachy, lignit, rašelinu) a tím lze dosáhnou nezávislosti na dovážených palivech nebo na jednom druhu paliva, na jednom dodavateli.

  • Mimořádným přínosem je schopnost spalovat biomasu s nízkou teplotou tavení popele, která běžně zalepuje topeniště, výhřevné plochy kotle a vyzdívku. Jedná se zejména o obiloviny, obilnou slámu, odpaní produkty z obilovin, výpalky z výroby biolihu, řepkové šroty, makovinu, mláto, kokosové skořápky, vedlejší produkty z výroby olejů a pod. Náš způsob spalování je patentově chráněn v EU, Rusku, Ukrajině, USA a Kanadě.

  • Naše kotle mohou také spalovat separovaný komunální odpad při splnění všech platných emisních limitů.
© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa stránek
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divize Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice