česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Reference

Realizované akce

 • Rekonstrukce parního kotle typu SLATINA S 2500 U na kotel s fluidním spalováním ve Starém Městě pod Sněžníkem, dříve Moravolen Šumperk závod Staré město pod Sněžníkem.

 • Rekonstrukce parního kotle ČKD 8 t/hod. na kotel s fluidním spalováním uhlí v Teplo Bruntál a.s.

 • Rekonstrukce tří parních kotelních jednotek ČKD 8 t/hod. V Teplo Bruntál a.s.

 • Stavba parního kotle s fluidním spalováním ve společnosti Vulkan a.s. Hrádek nad Nisou. Spoluinvestor německá společnost MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu.

 • Stavba dvou parních kotlů s fluidním spalováním  ve Svojšicích okr. Kolín pro Ministerstvo vnitra ČR.

 • Stavba dvou horkovodních kotlů s fluidním spalováním pro společnost Opatherm a.s. Opava. Investor německá společnost  MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu.

 • Subdodávka pro čištění spalin pro spalovnu nebezpečných odpadů nemocnice Praha Motol.

 • Stavba vysokotlakého parního kotle 12tun/hod, pára 470 ˚C, k pohonu kondenzační turbíny. Investor Kovohuty, a.s. Krompachy.

 • Projekce, dodávka a uvedení do provozu parního více-palivového fluidního kotle o výkonu cca 24,7 tun/h (19,3 MWt, teplota páry 420˚C, tlak 4MPa) a účinností 92,4% pohánějícího parní turbínu o výkonu 5,4 MWe. Kotel je zhotoven jako více palivový a to jak na spalování biomasy - slámy a další  bylinné biomasy (tj. paliv s nízkou teplotou tavení popele), tak i dalších paliv jako jsou dřevní štěpka  či  různé typy uhlí. Tento kotel je schopen spalovat dvě paliva z výše uvedených současně a to až 100% jednoho paliva a až 100% druhého v libovolném poměru v čase. Investor MOSTEK energo s.r.o.

 • Rekonstrukce parního fluidního kotle o výkonu 30 tun/h (teplota páry 330°C, tlak 2,5 MPa) pohánějícího parní turbínu ve společnosti Litovelská cukrovárna, a.s. Spalované palivo uhlí. Kotel, původně dodaný skupinou konkurenční společností, nebyl od počátku schopen jak plnění smluvních výkonových parametrů, tak nebyl schopen ani kontinuálního provozu či automatické regulace. Investor Litovelská cukrovárna, a.s.
    

Projekty a studie

 • Spalování separovaného komunálního odpadu a kalů z ČOV pro Villas Energie GmbH, investor Saubermacher-Dienstleistung AG, Rakousko.

 • Energetické využití kukuřičných výpalků z výroby bioetanolu a řepkových šrotů v Enviral Leopoldov a.s.

 • Zdroj tepla – fluidní kotel na spalování uhlí, lignitu a biomasy pro centrální vytápění v městě Pale, Bosna a Hercegovina.

 • Projekt pro stavební povolení technologická část s fluidním kotlem 5 MWt na spalování biomasy „Tepelný zdroj Rúbanisko II“, Dalkia Lučenec, a.s.

 • Projekt pro stavební povolení technologická část na výtopnu s fluidním kotlem 5 MWt na spalování dřevní štěpky na vytápění města Skalica, pro SKAL & COS, s.r.o. Skalica Slovensko.

 • Projekt pro stavební povolení technologická část energobloku 17,6 MWt/4,8 MWe s fluidním kotlem 17,6 MWt na spalování dřevní štěpky, Košická energetická společnost a.s.

 • Komplexní rekonstrukce chybně navrženého parního kotle od jiného výrobce v Energy Snina, a.s. tj. zhotovení projektové a výrobní dokumentace a rekonstrukce dvou parních kotlů s fluidním spalováním štěpky, kotle o výkonu 2 x 8 MWt, teplota páry 450˚C a tlak 3,8 MPa. Původně dodané kotle nesplňovaly požadované parametry zejména účinnost, emise, regulaci teploty přehřátí páry, regulaci kotle, provozní spolehlivost kotle.

 • Zdroj tepla – fluidní kotel na kombinované spalování uhlí, lignitu a biomasy pro výrobu technologické páry v papírně Celex Banja Luka, Bosna a Hercegovina.


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa stránek
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divize Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice